SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Projektowanie instalacji folii grzewczej Acurel

2023-02-22
Projektowanie instalacji folii grzewczej Acurel

Przed przystąpieniem do instalacji folii grzewczej należy przygotować projekt systemu grzewczego. Szkic należy zachować dla obecnych i przyszłych użytkowników. Osoba z uprawnieniami powinna dobrać zabezpieczenie systemu grzewczego, a także przekrój przewodów elektrycznych odpowiadających mocy planowanej instalacji grzewczej.

Projektując system grzewczy, trzeba wziąć pod uwagę czy system będzie głównym źródłem ciepła, czy dodatkowym. Jeśli system grzewczy ma być głównym źródłem ogrzewania, należy wyliczyć zapotrzebowanie na energię cieplną budynku i na podstawie jego dobrać wielkość i moc systemu ogrzewania.

 

Przygotowując projekt należy wziąć pod uwagę

  • W przypadku przekroczenia 80% mocy maksymalnej regulatora temperatury zaprojektuj użycie kolejnego regulatora lub zastosuj stycznik.

  • Należy zaprojektować ułożenie folii grzewczej w pomieszczeniu, a także wszystkie trasy przewodów elektrycznych przyłączeniowych i zasilających. Należy wybrać sposób łączenia folii grzewczej typem A lub B zgodnie ze schematem poniżej. Typ B zalecany jest w instalacjach w systemie podłogowym, ponieważ ogranicza krzyżowanie się przewodów, a typ A może być stosowany w instalacjach w systemie ściennym lub sufitowym.

  • Należy zaplanować umiejscowienie regulatora temperatury razem z czujnikiem temperatury. Planując miejsce instalacji regulatora temperatury, trzeba wybrać miejsce z dala od innych źródeł ciepła, a także miejsce nienarażone na działanie promieni słonecznych. Odległość termostatu od folii grzewczej nie może być zbyt duża, aby była możliwość doprowadzenia czujnika temperatury, pomiędzy folią grzewczą a termostatem. Folia grzewcza może działać jedynie z termostatem posiadającym podłogowy czujnik temperatury. Czujnik umieszcza się w linii środkowej jednej z przyległych pasków folii grzewczej nad powierzchnią zajmowaną przez izolację cieplną umieszczoną w podłodze.

  • Projektując rozmieszczenie folii grzewczej należy uwzględnić wszystkie elementy stałej zabudowy pamiętając, że nie można instalować folii pod elementami ograniczającymi swobodny przepływ ciepła. Należy zachować odstęp minimum  15 cm od ścian oraz od stałej zabudowy. Odstęp może być większy.

  • Przewody połączeniowe oraz zasilające powinny być umieszczona w minimalnej odległości 5 cm od folii grzewczej.

  • Folia może zostać zainstalowana pod meblami, których odległość od podłogi wynosi minimum 30 mm. Jest to minimalna odległość zapewniająca swobodny przepływ ciepła z systemu grzejnego.

pixel