Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Projektowanie instalacji maty grzewczej

Przed przystąpieniem do montażu należy starannie zaplanować rozmieszczenie maty grzewczej w pomieszczeniu. Należy sporządzić projekt na którym należy uwzględnić ułożenie maty grzewczej w pomieszczeniu uwzględniając wszystkie elementy stałej zabudowy.  Należy pamiętać aby ominąć elementy, które mogłyby mieć styczność z matą grzewczą i ograniczać nagrzany obszar. Należy zaplanować rozmieszczenie przewodów zasilających, a także obszar instalacji podłogowego czujnika temperatury oraz miejsce instalacji regulatora temperatury. Mata powinna omijać elementy stałe i zachowywać minimum odstęp 15 cm od ścian i elementów stałej zabudowy.  Mata może zostać zainstalowana pod meblami, których odległość od podłogi wynosi minimum 30mm. Jest to minimalna odległość zapewniająca swobodny przepływ ciepła z systemu grzejnego.

Mata grzewcza może być zainstalowana jedynie w podłodze i przykryta płytkami ceramicznymi gresem oraz płytkami kamiennymi. Zabrania się stosowania mat grzewczych pod podłogi drewniane, panele laminowane oraz panele winylowe.

Projektowanie instalacji w łazienkach z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa

 • W przypadku projektowania instalacji maty grzewczej w łazienkach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa montażu w takich pomieszczeniach z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa.
 • Łazienka dzieli się na cztery strefy bezpieczeństwa - strefa 0, 1, 2 i 3.
 • Strefa 0 jest wnętrzem basenu prysznica lub wanny. Zabrania instalowania się systemu maty grzewczej w strefie 0.
 • Strefa 1 jest ograniczona poziomem podłogi prysznica, wanny, a także powierzchnią pionową nad brodzikiem prysznica i wanny do wysokości 225 cm nad poziomem podłogi. Przestrzeń pod wanną i brodzikiem prysznica jest zaliczana do strefy 1. Zabrania instalowania się systemu maty grzewczej w strefie 1.
 • Strefa 2 jest pionową powierzchnią na granicy strefy 1 i równoległą płaszczyzną pionową w odległości 60 cm od granicy strefy 1. Całość do wysokości 225 cm od podłogi. W strefie 2 istnieje możliwość zamontowania maty grzewczej ale w odstępie 15 cm od elementów stałej zabudowy. W strefie 2 nie montujemy regulatora temperatury.
 • Strefa 3 umożliwia instalowanie maty grzewczej, ale w odstępie 15 cm od elementów stałej zabudowy, a także regulatora temperatury o odpowiednim stopniu ochronnym, który jest przeznaczony do montowania w łazienkach zgodnie z instrukcją obsługi. Ze względu na specyfikę łazienki i możliwość zwiększonej wilgoci lub zachlapania wodą zaleca się montaż regulatora temperatury na zewnątrz łazienki.
Wizualizacja stref w łazience

Zasady montażu uwzględnione w projekcie

 1. Jest to miejsce zamontowania czujnika temperatury podłogi, umieszczonego w rurce ochronnej, która została poprowadzona pod poziomem posadzki. Rurkę z czujnikiem montuje się równolegle do przewodów grzewczych w połowie szerokości maty grzewczej. Rurka ochronna powinna być zaślepiona.
 2. Jest to miejsce w którym przewody grzejne zmieniają swój kierunek. Jest to prawidłowe, wymaga nacięcia siatki podkładowej między przewodami grzewczymi.
 3. Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok zabudowy stałej gdzie należy zachować minimalną odległość 15cm.
 4. Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok armatury łazienkowej gdzie należy zachować minimalną odległość 15cm.
 5. Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok ściany gdzie należy zachować minimalną odległość 15 cm.
 6. Jest to miejsce instalacji maty grzewczej gdzie należy zachować minimalną odległość 15 cm między przewodami grzejnymi.

 

 1. Mata grzewcza
 2. Czujnik temperatury
 3. Regulator temperatury
Przykładowy projekt rozłożenia maty grzewczej w łazience

Miejsce i sposób instalacji regulatora temperatury w łazience

Regulator temperatury oraz rurki ochronne z czujnikiem temperatury oraz przewodami zasilającymi matę grzewczą mogą
zostać zainstalowane na dwa sposoby:

 1. Regulator temperatury umieszczony jest na zewnątrz łazienki, a rurki z czujnikiem temperatury i przewodami zasilającymi prowadzona jest w ścianie zewnętrznej. Rurki ochronne z czujnikiem temperatury i przewodami zasilającymi przechodzą do wnętrza łazienki za pomocą otworu w ścianie.
 2. Regulator temperatury oraz rurki ochronne z czujnikiem temperatury i przewodami zasilającymi umieszczone zostały wewnątrz łazienki.

Schemat montażu termoregulatora

 1. Regulator temperatury
 2. Puszka instalacyjna
 3. Ściana
 4. Rurka z przewodami zasilającymi od maty grzewczej
 5. Glazura ścienna
 6. Rurka czujnika podłogowego
 7. Terakota
 8. Mata grzewcza
 9. Warstwa klejowa
 10. Podkład podłogowy

WAŻNE: Ze względu na specyfikę łazienki i możliwość zachlapania regulatora temperatury zaleca się instalowanie sposobem A. W takim wypadku sterownik może posiadać klasę odporności IP20. Wybierając sposób B trzeba sprawdzić w instrukcji regulatora temperatury czy został on przystosowany do zamontowania w łazience oraz jaki posiada stopień ochronny. W takim wypadku minimalna klasa odporności termoregulatora to IP21.

pixel