SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Jak wykonać montaż folii grzewczej Acurel

2023-02-22
Jak wykonać montaż folii grzewczej Acurel

Poniżej prezentujemy sposób, w jaki przeprowadza się montaż folii grzewczej Acurel pod panelami.

Prezentowany montaż wykonany jest w systemie podłogowym pod panelami w suchym pomieszczeniu zgodnie z poniższym schematem.

 

Schemat układania folii grzewczej pod panelami w pomieszczeniu suchym:

 1. Panele podłogowe
 2. Folia paroizolacyjna
 3. Folia grzewcza
 4. Mata izolacyjna
 5. Folia paroizolacyjna
 6. Wylewka z betonu

Przed instalacją zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami

 • Prace montażowe powinna przeprowadzić osoba uprawniona z ważnymi uprawnieniami elektrycznymi w sposób zgodny z krajowymi przepisami instalowania.
 • Miejsce montażu dokładnie oczyść, aby powierzchnia była idealnie gładka bez wystających elementów, które mogłyby uszkodzić folię grzewczą.
 • Podczas montażu zachowaj środki ostrożności w celu uniknięcia uszkodzenia folii grzewczej spowodowanych spadającymi ostrymi przedmiotami.
 • Unikaj chodzenia po folii grzewczej lub używaj obuwia z miękką podeszwą.
 • Przygotuj wszystkie narzędzia, które pozwolą sprawnie przeprowadzić instalację.
 • Folia powinna być ułożona w odstępie od ścian i stałych przedmiotów zabudowy minimum 15 cm.
 • Obwód zasilający system folii grzewczej powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym typu B.
 • Folia grzewcza powinna być zasilana przez urządzenie różnicowoprądowe (RCD) mające znamionowy prąd zadziałania nieprzekraczający 30mA.
 • Folia grzewcza może być jedynie używana z regulatorem temperatury, termostatem. Nie użytkować folii grzewczej bezpośrednio podłączonej do zasilania.
 • Grubość materiału pokrywającego folię grzewczą powinna mieć co najmniej 5 mm.
 • Typ materiału użytego do pokrycia powinien być uzgodniony z wytwórcą tych materiałów.
 • Po instalacji folii grzewczej musi zostać ona przykryta dodatkową warstwą materiału dla zabezpieczenia mechanicznego.
 • Jeżeli folia grzewcza zostanie zainstalowana na betonie, to należy ją oddzielić dodatkową warstwą materiału w celu zabezpieczenia mechanicznego. Przyległe warstwy powinny zachodzić na siebie i być połączone między sobą. Warstwa powinna pokrywać ścianę do poziomu powierzchni betonu.
 • Krawędzie folii gdzie zostało wykonane cięcie należy dobrze zabezpieczyć izolacją elektryczną
 • Miejsce łączenia konektorów z taśmą miedzianą na folii grzewczej należy dokładnie zabezpieczyć taśmą samowulkanizacyjną. 
 • Elektryk z uprawnieniami powinien sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, a także wykonać pomiary wykonanej instalacji.
 • Zaleca się wykonanie montażu folii grzewczej przy temperaturze powyżej +5°C.

Montaż folii grzewczej Acurel na podłodze

 • Montaż należy rozpocząć od przygotowania otworu puszki instalacyjnej przeznaczonej na puszkę 60 mm. Otwór wykonujemy na wysokości pomiędzy 110-140 cm od poziomu podłogi. Do otworu puszki należy doprowadzić linię elektryczną zasilającą system grzewczy. Następnie przygotowujemy kanał wzdłuż ściany i podłogi, którym poprowadzimy dwie rurki ochronne z przewodami zasilającymi folię grzewczą w jednej oraz czujnikiem temperatury podłogi w drugiej. Kanał w podłodze powinien sięgać maksymalnie do 60 cm od ściany. Kanał powinien mieć odpowiednią głębokość, aby zmieściły się w nim rurki ochronne, które nie będą wystawały ponad poziom ściany i podłogi. Zamontuj puszkę elektryczną w przygotowanym otworze, a także wprowadź do niej rurki ochronne z przewodami i czujnikiem temperatury, a także główną linię elektryczną zasilającą system grzewczy.

 • Zamontuj rurki ochronne w podłodze. Rurka ochronna czujnika temperatury powinna mieć długość między 45 cm a 55 cm od ściany (A). Czujnik temperatury powinien znajdować się w miejscu gdzie zostanie zainstalowana folia grzewcza. Umiejscowienie czujnika pod folią grzewczą gwarantuje jego prawidłowe działanie. Druga rurka z przewodem zasilającym folię grzewczą powinna mieć długość od 10 cm do 15 cm (B). Należy zwrócić uwagę czy rurki ochronne nie wystają ponad powierzchnię ściany oraz podłogi.

 • Po wykonaniu instalacji rurek ochronnych należy wyczyścić całą powierzchnię, w której wykonywany był montaż, a także miejsce, gdzie będzie instalowana folia grzewcza. Dbaj o czystość w całym pomieszczeniu, w którym wykonywana jest instalacja, dzięki czemu żadne chropowate lub ostre elementy nie uszkodzą instalowanej folii grzewczej, a tym samym zapewnią długie i prawidłowe działanie całego systemu grzewczego. Powierzchnia powinna być płaska i sucha. Jeśli zauważysz jakieś nierówności, należy je usunąć, a brakujące elementy posadzki uzupełnić. Dalsza instalacja jest możliwa tylko na równej, czystej i suchej nawierzchni.
 • Na zakończeniu rurki ochronnej czujnika temperatury (A) należy umieścić kawałek podkładu z pianki izolacyjnej (B), na którym zostanie położona sonda czujnika temperatury. Po umieszczeniu czujnika temperatury w rurce ochronnej (A), należy go delikatnie wysunąć i umieścić sondę, końcówkę czujnika temperatury (C) na podkładzie z pianki izolacyjnej (B) zgodnie z ilustracją poniżej.
 • Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie podłogi folią paroizolacyjna. Należy rozłożyć folię w całym pomieszczeniu na zakładkę ok. 10-15 cm i wywinąć na ścianę po ok. 5-7 cm.
 • Miejsca, gdzie folia paroizolacyjna została ułożona na zakładkę należy skleić taśmą samoprzylepną.
 • Kolejnym krokiem jest ułożenie podkładu izolacyjnego na całej powierzchni pomieszczenia umieszczając go na folii paroizolacyjnej. Łączenia kawałków podkładu izolacyjnego należy ze sobą skleić taśmą samoprzylepną.
 • Należy również pamiętać o wycięciu otworu w miejscu zainstalowania sondy czujnika temperatury tak, aby po położeniu folii grzewczej znajdował się pod nim. Należy również wyciąć otwór w miejscu, w którym zostało poprowadzone zasilanie folii grzewczej. Wycięciu otworów należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić czujnika temperatury i przewodów zasilających.
 • Wykonany otwór w podkładzie, dla czujnika temperatury podłoża należy precyzyjnie zakleić taśmą samoprzylepną.

Ułożenie folii grzewczej Acurel

 • Rozwiń folię grzewczą Acurel na powierzchni podłoża i dotnij na odpowiedni wymiar w miejscu rozlokowania folii na podłożu w strefach grzewczych wyznaczonych w projekcie. Folię Acurel z serii AC-T można ciąć w każdym miejscu robiąc to równo wzdłuż czarnych pasków. Cięcie A wzdłuż czarnego pasa węglowego B pomiędzy pasami węglowymi. Dokonując cięcia folii na wybrany przez siebie wymiar zachowaj szczególną staranność i precyzję tak, aby miejsce cięcia było pod kątem prostym względem krawędzi bocznej folii. Pamiętaj, aby po cięciu zabezpieczyć krawędzie folii taśmę elektroizolacyjną. Nie zaklejaj jednak na całej szerokości. Wykonaj zabezpieczenie tylko czarnego paska. Miejsca z paskami miedzianymi po obu stronach powinny zostać odsłonięte umożliwiając wykonanie połączenia elektrycznego, które w kolejnym kroku zostanie zaklejone taśmą samowulkanizacyjną.
 • Folię grzewczą układaj pasami tak, by było możliwe odczytanie loga “Acurel”. 
 • Prawidłowo rozwinięte i ułożone odcinki folii grzewczej przyklej do podkładu izolacyjnego za pomocą taśmy samoprzylepnej. Folia powinna być stabilnie przyklejona i nie powinna się przemieszczać.

Wykonanie podłączenia elektrycznego folii grzewczej Acurel

Wykonanie podłączenia elektrycznego folii grzewczej Acurel zostało przedstawione TUTAJ <<<<< kliknij i przejdź do strony z opisem.

Prowadzenie przewód elektrycznych

 • Przewody połączeniowe między odcinkami pasów folii grzewczej oraz zasilające prowadzimy przy ścianach w miejscach gdzie zostały pozostawione odstępy. Prowadząc przewody unikamy ich krzyżowania. Należy zachować minimalną odległość 6 cm przewodów od folii grzewczej. W miejscach poprowadzenia przewodów wycinamy w podkładzie izolacyjnym rowki na szerokość przewodów i je tam umieszczamy na koniec zaklejając taśmą. Przewody nie mogę wystawać ponad powierzchnię folii grzewczej. Wycinamy również miejsce na schowanie miejsc łączenia taśmy samowulkanizacyjnej i je umieszczamy w zagłębieniach tak, aby nie wystawała ponad powierzchnię folii grzewczej. Wszystkie pasy folii grzewczej również przyklejamy do podłoża.

Pomiary i test systemu

 • W celu sprawdzenia prawidłowości instalacji wykonaj pomiar rezystancji i zapisz go w karcie gwarancyjnej.

Podłączenie regulatora temperatury

 • Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych folii grzewczej i ich zabezpieczeniu wykonujemy podłączenie termostatu w puszce instalacyjnej zgodnie z instrukcją, która została dołączona do termostatu. Wszystkie prace tak jak w przypadku montażu folii grzewczej wykonuje elektryk z aktualnymi uprawnieniami. Po wykonaniu podłączenia i uruchomieniu regulatora konfigurujemy parametry, aby przeprowadzić test systemu.

Test systemu grzewczego

 • Przed zakryciem folii grzewczej folią paroizolacyjną uruchamiamy termostat i ustawiamy temperaturę tak, aby system zaczął się nagrzewać, czyli wyższą niż temperatura otoczenia. Następnie pirometrem lub kamerą termowizyjną sprawdzamy wszystkie odcinki folii grzewczej, porównując jak się one nagrzewają i czy cała powierzchnia folii grzewczej podnosi swoją temperaturę.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów z nagrzewaniem należy odłączyć całą instalację od zasilania i po kolei sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, a także sprawdzić, czy folia grzewcza nie została uszkodzona podczas montażu.
 • Jeżeli nie stwierdziliśmy błędów w działaniu systemu (folia nagrzewa się prawidłowo) przechodzimy do wykonania dokumentacji. Robimy zdjęcia rozłożenia folii grzewczej w pomieszczeniu, a następnie przechodzimy do kolejnego kroku.

Rozłożenie folii paroizolacyjnej

 • Po przeprowadzeniu testu systemu i wykonaniu dokumentacji przechodzimy do rozłożenia folii paroizolacyjnej. 
 • Przed ułożeniem upewniamy się, że cała powierzchnia jest czysta i równa. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ po zakryciu folią paroizolacyjną nie będzie już możliwości ingerencji w powierzchnię folii grzewczej i całego pomieszczenia.
 • Pasy folii paroizolacyjnej kładziemy na zakładkę 10-15 cm i wywijamy na ścianę po ok. 5-7 cm. Pasy łączymy taśmą samoprzylepną.

Ułożenie warstwy wykończeniowej

 • Po dokładnym zabezpieczeniu folii grzewczej folią paroizolacyjną można przejść do ułożenia warstwy wykończeniowej.
 • Układając taką warstwę należy stosować się do zaleceń producenta.
 • Przed ułożeniem należy ponownie sprawdzić czystość całego pomieszczenia eliminując wszelkie nawet najdrobniejsze nierówności. 
 • Po wykonaniu warstwy wykończeniowej ponownie należy przeprowadzić test systemu.

Polecane

pixel