SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Jak zaplanować ułożenie maty grzewczej w łazience?

2023-02-24
Jak zaplanować ułożenie maty grzewczej w łazience?

Projektując system grzewczy oparty o maty grzewcze, który miałby zostać zainstalowany w łazience należy uwzględnić strefy bezpieczeństwa jakie w niej występują. Każda strefa ma swoje właściwości i jasno określa co można a czego nie można instalować w ich obrębie. O strefach bezpieczeństwa pisaliśmy >>>>TUTAJ<<<<<<

Oprócz uwzględnienia stref bezpieczeństwa należy zaplanować rozmieszczenie systemu grzewczego w pomieszczeniu uwzględniając wszystkie elementy stałej zabudowy.

Należy pamiętać aby ominąć elementy, które mogłyby mieć styczność z matą grzewczą i ograniczać nagrzany obszar. Należy zaplanować rozmieszczenie przewodów zasilających a także obszar instalacji podłogowego czujnika temperatury a także miejsce instalacji regulatora temperatury. Mata powinna omijać elementy stałe i zachowywać minimum odstęp 15 cm od ścian i elementów stałej zabudowy.

  • System maty grzewczej może być używany jedynie z regulatorem temperatury posiadający czujnik temperatury. Zabronione jest instalowanie i używanie maty grzewczej bez regulatora temperatury. Czujnik umieszcza się pomiędzy przewodami grzejnymi równolegle do nich i w połowie szerokości maty grzewczej.
  • Elektryk z uprawnieniami SEP lub projekt elektryczny powinien dopasować przekrój przewodów do mocy instalowanej maty grzewczej.
  • Należy zaprojektować linię zasilania maty grzewczej. Obwód zasilający system maty grzewczej powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym typu B.
  • Mata grzewcza powinna być zasilana przez urządzenie różnicowoprądowe (RCD) mające znamionowy prąd zadziałania nieprzekraczający 30mA. W przypadku przekroczenia 80% mocy maksymalnej regulatora temperatury użyj kolejnego regulatora lub zastosuj stycznik.
  • Planując miejsce instalacji regulatora temperatury, trzeba wybrać miejsce z dala od innych źródeł ciepła, a także miejsce nienarażone na działanie promieni słonecznych, a także wody, wilgoci, jeśli jest to pomieszczenie na nie narażone jak np.: łazienki. Odległość termostatu od maty grzewczej nie może być zbyt duża, aby była możliwość doprowadzenia czujnika temperatury, pomiędzy matą grzewczą a termostatem.
  • Mata może zostać zainstalowana pod meblami, których odległość od podłogi wynosi minimum 30 mm. Jest to minimalna odległość zapewniająca swobodny przepływ ciepła z systemu grzejnego.
  • Mata grzewcza może być zainstalowana jedynie w podłodze i przykryta płytkami ceramicznymi gresem oraz płytkami kamiennymi. Zabrania się stosowania mat grzewczych pod podłogi drewniane, panele laminowane oraz panele winylowe. 

Przykładowy projekt rozłożenia maty grzewczej w łazience

Zasady montażu uwzględnione w projekcie

A) Jest to miejsce zamontowania czujnika temperatury podłogi, umieszczonego w rurce ochronnej, która została poprowadzona pod poziomem posadzki. Rurkę z czujnikiem montuje się równolegle do przewodów grzewczych w połowie szerokości maty grzewczej. Rurka ochronna powinna być zaślepiona. 

B) Jest to miejsce, w którym przewody grzejne zmieniają swój kierunek.

C) Jest to prawidłowe, wymaga nacięcia siatki podkładowej między przewodami grzewczymi.

D) Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok zabudowy stałej gdzie należy zachować minimalną odległość 15 cm.

E) Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok zabudowy stałej gdzie, należy zachować minimalną odległość 15 cm.

F) Jest to miejsce instalacji maty grzewczej obok ściany, gdzie należy zachować minimalną odległość 15 cm. Jest to miejsce instalacji maty grzewczej, gdzie należy zachować minimalną odległość 15 cm między przewodami grzejnymi.

1. Mata grzewcza

2. Czujnik temperatury

3. Regulator temperatury

pixel